Gabinet zabiegowy

GABINET ZABIEGOWY 8.00-18.00
PUNKT POBORU MATERIAŁU DO BADAŃ CODZIENNIE 8.00-10.00

W gabinecie zabiegowym wykonujemy usługi płatne jak i w ramach NFZ
Zespół pielęgniarek w gabinecie zabiegowym:

 • Aneta Pazera
 • Janina Nowak
 • Iwona Bogucka
 • Renata Krochmal
 • Joanna Trzmiel
 • Małgorzata Barszczykowska
 • Elżbieta Oleksiak - położna

Usługi bezpłatne w ramach NFZ zlecone przez lekarzy rodzinnych DuoMedic

Badania hematologiczne

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,
 • płytki krwi,
 • retikulocyty;
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
 • poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c)

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi

 • sód,
 • potas,
 • wapń całkowity,
 • żelazo,
 • stężenie transferyny,
 • mocznik,
 • kreatynina,
 • glukoza,
 • test obciążenia glukozą,
 • białko całkowite
 • proteinogram,
 • albumina,
 • białko C-reaktywne (CRP),
 • kwas moczowy,
 • cholesterol całkowity,
 • cholesterol-HDL
 • cholesterol-LDL
 • triglicerydy (TG)
 • bilirubina całkowita
 • bilirubina bezpośrednia
 • fosfataza alkaliczna (ALP)
 • minotransferaza asparaginianowa (AST)
 • aminotransferaza alaninowa (ALT)
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGT)
 • amylaza
 • kinaza kreatynowa (CK)
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
 • czynnik reumatoidalny (RF)
 • miano antystreptolizyn O (ASO)
 • hormon tyreotropowy (TSH)
 • antygen HBs-AgHBs
 • VDRL

Badania moczu

 • ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu
 • ilościowe oznaczanie białka
 • ilościowe oznaczanie glukozy
 • ilościowe oznaczanie wapnia
 • ilościowe oznaczanie amylazy

Badania kału

 • badanie ogólne
 • pasożyty
 • krew utajona - metodą immunochemiczną

Badania układu krzepnięcia

 • wskaźnik protrombinowy (INR)
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
 • fibrynogen

Badania mikrobiologiczne

 • posiew moczu z antybiogramem
 • posiew wymazu z gardła
 • ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej

Usługi płatne

 • iniekcja 12 zł /bezpłatne dla pacjentów zdeklarowanych do DuoMedic/
 • EKG 10 zł
 • morfologia 10 zł
 • mocz 8 zł
 • kreatynina 8 zł
 • TSH 20 zł
 • FT4 20 zł
 • FT3 20 zł
 • CHOLEST 8 zł
 • HDL LDL 8 zł
 • glukoza 5 zł
 • bilirubina całkowita 10 zł
 • ASPAT 8 zł
 • ALAT 8 zł
 • CRP 22 zł
 • OB 5 zł
 • koszt pobierania materiału do badań 5 zł