Położna NFZ

Elżbieta Oleksiak

Przyjmuje każdego dnia w przychodni DuoMedic lub w domu Pacjentki

Jestem położną. W tym roku zostałam oddelegowana do pracy w Przychodni DuoMedic. Każda pacjentka zdeklarowana do mnie, a która spodziewa się dziecka, jest objęta moją opieką już od 21 tygodia ciąży w ramach NFZ. Oznacza to, że każdy kontakt czy telefoniczny, czy osobisty jest absolutnie bezpłatny dla pacjentki i jej dziecka.

Sprawuję kompleksową pielęgnacyjną opieką położniczą i ginekologiczną nad kobietą oraz opiekę neonatologiczną nad noworodkiem.

Prowadzę edukację kobiet w ciąży, w tym kobiet w ciąży wysokiego ryzyka. Przygotowuję kobiety do porodu, także do porodu rodzinnego.

Począwszy od 21. tygodnia prowadzę edukację przedporodową z częstotliwość nie większą niż:

  • 1 raz w tygodniu w okresie od 21 do 31 tygodnia ciąży
  • 2 razy w tygodniu w okresie od 32 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania

Po porodzie, w ciągu pierwszej doby pobytu dziecka w domu, przyjadę z wizytą patronażową. Tych wizyt może być najwięcej 6.

Będziemy także w ścisłym kontakcie telefonicznym 501933219

Zapraszam do złożenia na mnie deklaracji w przychodni DuoMedic