Przejdź do treści

Położna NFZ

ELŻBIETA OLEKSIAK

PRZYJMUJE KAŻDEGO DNIA W PRZYCHODNI DUOMEDIC LUB W DOMU PACJENTKI

 

Jestem położną. W tym roku zostałam oddelegowana do pracy w Przychodni DuoMedic. Każda pacjentka zdeklarowana do mnie, a która spodziewa się dziecka, jest objęta moją opieką już od 21 tygodia ciąży w ramach NFZ. Oznacza to, że każdy kontakt czy telefoniczny, czy osobisty jest absolutnie bezpłatny dla pacjentki i jej dziecka.

 

Sprawuję kompleksową pielęgnacyjną opieką położniczą i ginekologiczną nad kobietą oraz opiekę neonatologiczną nad noworodkiem. Prowadzę edukację kobiet w ciąży, w tym kobiet w ciąży wysokiego ryzyka. Przygotowuję kobiety do porodu, także do porodu rodzinnego. Począwszy od 21. tygodnia prowadzę edukację przedporodową z częstotliwość nie większą niż: 1 raz w tygodniu w okresie od 21 do 31 tygodnia ciąży 2 razy w tygodniu w okresie od 32 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania.

 

Po porodzie, w ciągu pierwszej doby pobytu dziecka w domu, przyjadę z wizytą patronażową. Tych wizyt może być najwięcej 6. Będziemy także w ścisłym kontakcie telefonicznym 533-020-767

 

Zapraszam do złożenia na mnie deklaracji w przychodni Duomedic.